белая русьбелая русьбелая русьбелая русьбелая русь

 

 

Организация РОО "Белая Русь" УП "Витебскоблгаз" Организация РОО "Белая Русь" УП "Витебскоблгаз"

За сильную и процветающую Беларусь!

Грамадскія арганізацыі іграюць важную ролю ў фарміраванні сучаснай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, станаўленні дэмакратыі, абароне правоў і свабод грамадзян. З мэтай пабудовы незалежнай, моцнай і квітнеючай Беларусі, сацыяльна справядлівага грамадства, у якім кожны грамадзянін адчувае сябе свабоднай, самадастатковай, незалежнай асобай, чые здольнасці рэалізуюцца ў поўным аб’ёме, створана РГА “Белая Русь”. Арганізацыя спрыяе аб’яднанню грамадзян Рэспублікі Беларусь на аснове прыярытэтнасці нацыянальных інтарэсаў, патрыятычных і духоўна-маральных каштоўнасцяў беларускага народа, культурных традыцый, агульнага разумення яго гістарычнага лёсу і імкнення да захавання суверэнітэту і незалежнасці дзяржавы, фарміравання палітычнай свядомасці грамадзян і давядзенне іх кансалідаванага волевыяўлення да дзяржаўных і палітычных інстытутаў.

Прадметам дзейнасці РГА “Белая Русь” з’яўляецца кансалідацыя беларускага грамадства, накіраваная на пабудову эканамічна моцнай і незалежнай Беларусі, абарону нацыянальных і дзяржаўных інтарэсаў, забеспячэнне стваральнай працы ў імя асабістага і грамадскага дабра, захаванне і развіццё гісторыка-культурных каштоўнасцей, свабоднага і паважлівага стаўлення паміж людзьмі.

Организация РОО "Белая Русь" УП "Витебскоблгаз"

 

Арганізацыя Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая Русь” ВП “Віцебскаблгаз” зарэгістравана 5 лютага 2008 года. У яе склад уваходзяць 10 пярвічных арганізацый, створаных працаўнікамі філіялаў прадпрыемства. Для працаўнікоў прадпрыемства - членаў грамадскага аб’яднання створаны ўмовы для свабоднага развіцця асобы, задавальнення патрэб і паляпшэння якасці жыцця, удзелу ў развіцці палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай, прававой і іншых сістэм Рэспублікі Беларусь на аснове балансу інтарэсаў асобы, грамадства і дзяржавы, удзелу ў палітычнай асвеце грамадзян, у тым ліку моладзі, павышэння яе інтэлектуальнага і духоўна-маральнага ўзроўню, умацавання духу патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці, удзелу ў падрыхтоўцы і правядзенні выбараў, рэферэндумаў і ў рабоце абраных органаў, развіцця супрацоўніцтва, устанаўлення ўзаемадзеяння з іншымі грамадскімі арганізацыямі.

Организация РОО "Белая Русь" УП "Витебскоблгаз"

День матери

Акрамя таго, сябры арганізацыя РГА “Белая Русь” УП “Віцебскаблгаз” аказваюць спонсарскую дапамогу дзіцячым дамам (забеспячэнне неабходным абсталяваннем, дзіцячымі кніжкамі, цацкамі), дамам састарэлых.

.

белая русьбелая русьбелая русь

 

За сильную и процветающую Беларусь!белая русь

Организация РОО "Белая Русь" УП "Витебскоблгаз"

Шэрагі чальцоў РГА “Белая Русь” ВП “Віцебскаблгаз” папаўняюць супрацоўнікі, якія працуюць з вялікай самааддачай, прапагандуюць здаровы лад жыцця, любяць сваю Радзіму, падтрымліваюць курс, які забяспечвае стабільнае развіццё краіны. Арганізацыя прадастаўляе сёння абсалютна кожнаму прамую магчымасць рэалізаваць сябе ў актыўнай грамадскай дзейнасці, дзе ў спісе істотна важных прыярытэтаў не значацца забавы і размеркаванне выгод сярод яе членаў.

Организация РОО "Белая Русь" УП "Витебскоблгаз"

 

В новый год — с новыми целями!

Вот и наступил новый этап в жизни нашей большой команды — команды УП «Витебскоблгаз». 2021 год дал старт новым целям - мы преисполнены задач, многие из которых уже успешно решены.

В унисон активно ведущимся направлениям предприятия продолжается работа организации РОО «Белая Русь», объединившая к началу года 836 её членов. Мы стали сплоченнее в выполнении намеченных планов, поэтому идеи объединения будут выполняться с новым подходом, пропущенным через участие максимально каждого, вступившего в его ряды.

Точечно будут затронуты пункты взаимодействия в тон тематике года, посвященной единению народа, его поколений, рассматривающих вызовы времени в едином доброжелательном и уважительном отношении к друг другу, солидарности с мнением друг друга и умением его грамотно, и безобидно выражать.

Всегда по-доброму хлопотным, но душевным и приятным будет развитие направления взаимодействия с нашими подопечными — Сенненской школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; многодетными семьями по регионам; а также с 12 школой, где, к слову, в нынешнем сезоне на пике сотрудничества будет проект - «Музей знаменитых и почетных граждан Витебщины». В результате совместной с учениками и учителями работы появится обновленный по духу времени исторический памятник Придвинья.

Члены объединения, разделяющие политические взгляды современности, в первых рядах примут участие во всех государственных акциях и мероприятиях, посвященных знаковым и значимым историческим событиям, памятным датам, масштабным праздникам страны.

Новым витком в развитии объединения станет оформление на его основе партии. Поэтому в этот переломный момент члены коллектива готовы будут оказать поддержку новому формированию.

О всех событиях, под знаменем Белой Руси в 2021 году узнавайте на нашем сайте и в сети Instagram.

Будьте активны, присоединяйтесь к нам, ведь с Вашей помощью мы станем еще ярче, а наши победы существеннее и значимее!