Официальная символика

“БРСМ – гэта маладосць! Традыцыі! Будучыня!”

Ва ўсе часы моладзь імкнулася праявіць сваю актыўнасць. Энергетычны патэнцыял маладосці знаходзіў сваё яркае выражэнне ва ўсіх сферах жыцця. Імклівае зараджэнне перспектыўных ідэй, новае бачанне паспяховага развіцця будучыні і сёння адрознівае маладых людзей Рэспублікі Беларусь. Дзяржава дапамагае накіраваць паток нястрымнай энергіі імклівага пакалення ў правільнае рэчышча, падтрымлівае і заахвочвае праяву правільнай актыўнай пазіцыі. Адной з такіх каардынуючых арганізацый для ідэйна-натхнёных грамадзян стала грамадскае аб’яднанне “БЕЛАРУСКІ РЭСПУБЛІКАНСКІ САЮЗ МОЛАДЗІ”. Пераканаўчым прыкладам адлюстравання дзейнасці самага буйнога маладзёжнага аб’яднання нашай рэспублікі з’яўляецца пярвічная арганізацыя ГА “БРСМ” ВП “Віцебскаблгаз”, якая распачала сваю дзейнасць у 2007 годзе.

брсм

 

Моладзь УП “Віцебскаблгаз” жыве ярка і насычана, пацвярджэннем чаго можна смела лічыць вынікі дзейнасці ГА “БРСМ” прадпрыемства, колькасць якога па вобласці налічвае больш за 200 чалавек. Заслугамі нашых маладых людзей з’яўляюцца актыўная жыццёвая пазіцыя і адсутнасць абыякавасці. Па выніках 2019 года моладзь ВП “Віцебскаблгаз” прымала ўдзел у розных патрыятычных, экалагічных, дабрачынных рэспубліканскіх акцыях, адукацыйных праектах, удзельнічала і станавілася пераможцам у цікавых конкурсах і гульнях, уключалася ў творчае і спартыўнае жыццё роднага прадпрыемства.

брсмбрсмбрсмбрсмбрсмбрсмбрсмбрсм

Прыемна, што падобная актыўнасць не сканцэнтраваная ў адным толькі абласным цэнтры, не сядзяць у старонцы і актывісты ВУ “Чашнікігаз”, ВУ “Браслаўгаз”, ВУ “Глыбокаегаз”, ВУ “Оршагаз”, ВУ “Віцебскторф”. Не можа не радаваць дзейнасць пярвічнай арганізацыі ВУ “Полацкгаз”, а таксама ВУ “Віцебскгаз”, якія цесна супрацоўнічаюць з моладдзю апарату кіравання. Відавочна, што такая ініцыятыўнасць і ўключанасць у грамадскае жыццё заўважаецца і заахвочваецца кіраўніцтвам ВП “Віцебскаблгаз”, без падтрымкі якой моладзі часам было б нерэальна ўвасобіць свае ідэі ў жыццё. Таксама дзейнасць пярвічак рэгулярна адзначаецца ўзнагародамі на гарадскім узроўні. Так, 26 снежня 2020 года на Пленуме Кастрычніцкага РК ГА “БРСМ” г. Віцебска па пытанні падвядзення вынікаў работы Кастрычніцкай раённай арганізацыі ў 2019 годзе пярвічная арганізацыя ГА “БРСМ” ВП “Віцебскаблгаз” узнагароджана дыпломам За значны ўнёсак у рэалізацыю дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі Кастрычніцкай раённай арганізацыі ГА “БРСМ” г. Віцебска; а ПА ГА “БРСМ” ВУ “Полацкгаз” па выніках 2019 года прызнана найлепшай пярвічкай сярод працоўнай моладзі Полацкага рэгіёна.

    брсм

брсм          брсм

Отрадно, что подобная активность не сконцентрирована в одном лишь областном центре, не сидят в сторонке и активисты ПУ «Чашникигаз», ПУ «Браславгаз», ПУ «Глубокоегаз», ПУ «Оршагаз», ПУ «Витебскторф». Не может не радовать деятельность первичной организации ПУ «Полоцкгаз», а также ПУ «Витебскгаз», которые тесно сотрудничают с молодежью аппарата управления. Очевидно, что такая инициативность и включенность в общественную жизнь замечается и поощряется руководством УП «Витебскоблгаз», без поддержки которой молодежи порой было бы нереально воплотить свои идеи в жизнь. Также деятельность первичек регулярно отмечается наградами на городском уровне. Так, 26 декабря 2020 года на Пленуме Октябрьского РК ОО «БРСМ» г. Витебска по вопросу подведения итогов работы Октябрьской районной организации в 2019 году Первичная организация ОО «БРСМ» УП «Витебскоблгаз» награждена дипломом за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики Октябрьской районной организации ОО «БРСМ» г. Витебска; а ПО ОО «БРСМ» ПУ «Полоцкгаз» по итогам 2019 года признана лучшей первичкой среди работающей молодежи Полоцкого региона. А в 2020 году волонтерский отряд «Глазами молодежи» первичной организации ОО «БРСМ» УП «Витебскоблгаз» ПУ «Полоцкгаз» в номинации «Лучший волонтерский отряд среди работающей молодежи» занял второе место в республике!

       

брсм

    Первичная организация ОО "БРСМ" УП "Витебскоблгаз" 

 

У кожнага з нас ёсць ідэі, задумкі, творчыя планы. Важна, што ўсе мы маем магчымасць быць пачутымі, абмеркаваць пытанні, якія нас хвалююць, а таксама атрымаць падтрымку сваіх далейшых дзеянняў. Бо ажыццяўленне буйных праектаў немагчыма без дапамогі кіраўніцтва прадпрыемства, а таксама без падтрымкі аб’яднанага прафкама і арганізацыі “Рэспубліканскае грамадскае аб’яднанне “Белая Русь” унітарнага прадпрыемства “Віцебскаблгаз”. Наша сіла – у адзінстве!

«БРСМ — это молодость! Традиции! Будущее!»